Державні закупівлі   УКР | РУС | ENG
 

Державне підприємство «Зовнішторгвидав України»

Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель»

Міжнародне видання «Announcer of the Public Purchasing»

Головна » Новини » Докладно « Назад

Комунальне підприємство "Міськтепловоденергія" оприлюднює  запрошення до участі в торгах на закупівлю транспортних засобів для обслуговування теплоелектростанції в м. Кам’янець-Подільський, яке подається в рамках реалізації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України", Позика МБРР №8387-UA        


 Запрошення до участі у торгах

Україна
Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України

Позика №8387-UA  

Назва контракту: Закупівля транспортних засобів для обслуговування нової теплоелектростанції в м. Кам'янець-Подільський
Ідентифікаційний номер: UDHEEP-KAM-ICB-04

1.Дане Запрошення до участі в торгах видається на підставі Загального повідомлення про закупівлю в рамках даного Проекту, яке було опубліковане у «UN Development Business» від 8 вересня 2014 року.

2.Україна отримала кредит від Світового Банку для фінансування «Проекту підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» і планує направити частину грошових надходжень від кредиту на проведення оплати за контрактом: UDHEEP-KAM-ICB-04 на «Закупівлю транспортних засобів для обслуговування нової Теплоелектростанції в м. Кам'янець-Подільський»

3.Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» запрошує правомочних учасників подавати запечатані заявки на участь у конкурсних  торгах на закупівлю наступних товарів: трісковоз, трісковоз із причепом з двостороннім бічним розвантаженням, сортиментовоз з гідроманіпулятором та причепом для перевезення сортименту, автокран, телескопічний навантажувач, напівпричіп спеціальний і трактор з розширеною колісною базою для його транспортування, прес-підбирач і трактор з розширеною колісною базою для його транспортування, включаючи навчання операторів та забезпечення інструкціями з експлуатації та обслуговування. Строк доставки складає сто тридцять (130) днів, включаючи навчання операторів та забезпечення інструкціями з експлуатації та обслуговування.

Кваліфікаційні вимоги до учасників торгів:
(a)    Якщо Учасник торгів є виробником:
(i)     Фінансові можливості
Місцеві Учасники торгів повинні подати документальні свідчення відсутності заборгованості перед податковими органами.
(ii)    Досвід та Технічні можливості
Учасники торгів повинні надати документальні свідчення, щоб продемонструвати свою відповідність наступним вимогам щодо досвіду: як мінімум п’ять (5) років виготовлення аналогічних товарів.
Якщо Учасником торгів є Спільне підприємство (СП), кожен член СП окремо повинен відповідати вищевказаним вимогам a(i) та (ii).
 
(b)    Якщо Учасник торгів не є виробником:
Якщо Учасник не є виробником, але пропонує Товар від імені Виробника, подавши заповнену Форму Дозволу виробника (Розділ IV «Форми»), тоді Учасник повинен продемонструвати кваліфікаційні вимоги до виробника а(і) та (іі), і, що він успішно завершив, принаймні, один (1) контракт на постачання схожих товарів за останні п’ять (5) років, на суму не меншу, ніж US$ 600 000 (шістсот тисяч доларів США). В зв’язку з цим, кожен Учасник повинен подати звіт, в якому повинен вказати найбільші контракти, які він завершив за останні п’ять років, при цьому вказуючи постачальника, ціну контракту, тривалість контракту і тип товарів.
Місцеві Учасники торгів повинні подати документальні свідчення відсутності заборгованості перед податковими органами.
Якщо Учасником торгів є Спільне підприємство (СП), кожен член СП окремо повинен відповідати вищевказаним вимогам а(i) та (ii), а всі члени СП колективно повинні продемонструвати відповідність вимозі контракту щодо досвіду.
Пільги місцевим виробникам певних товарів не надаються. Додаткова інформація міститься в документації для конкурсних торгів.

4.Торги проводитимуться згідно з процедурами Міжнародних конкурсних торгів відповідно до Посібника Світового Банку «Закупівля товарів, робіт і не консультаційних послуг за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР позичальниками Світового Банку від січня 2011 року, з поправками від липня 2014 р. ( "Посібник із  закупівель"). Торги є відкритими для всіх правомочних учасників, визначення яких наведено у Посібнику із закупівель. Крім того, слід враховувати пункти 1.6 і 1.7, що визначають політику Світового Банку щодо конфлікту інтересів.

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати подальшу інформацію у комунального підприємства «Міськтепловоденергія», контактна особа – Вдовичинський Михайло, спеціаліст із закупівель, електронна пошта: mtve.tender@ukr.net, а також ознайомитись із документацією для конкурсних торгів у робочий час з 8:00 до 17:00 за місцевим часом за вказаною нижче адресою (1).

6. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть придбати повний комплект документації для конкурсних торгів англійською мовою після подачі зацікавленими учасниками письмової заяви на нижче вказану адресу (1), і сплативши невідшкодовуваний внесок в розмірі USD 200 (двісті доларів США) або 5000 грн. (п’ять тисяч українських гривень). Оплата буде проводитися шляхом банківського переказу на банківський рахунок, вказаний нижче. Документація буде відіслана авіапоштою у разі іноземного учасника, або наземною поштою/кур'єром, у разі вітчизняного учасника, або ж її можна буде придбати за адресою (1), вказаною нижче.    

7. Конкурсні пропозиції необхідно доставити за адресою (2) до 11:00 за місцевим часом 14 липня 2016 року. Не дозволяється подавати електронні конкурсні пропозиції. Конкурсні пропозиції, які надійшли пізніше зазначеного терміну, будуть відхилені. Конкурсні пропозиції будуть відкриті в присутності уповноважених представників учасників торгів, а також усіх, хто виявить бажання особисто відвідати конкурсні торги за вказаною нижче адресою (2) об 11:00 за місцевим часом 14 липня 2016 року.

8. Всі конкурсні пропозиції повинні супроводжуватися Заставним забезпеченням конкурсної пропозиції у розмірі не менше, ніж US$ 10 000 (десять тисяч доларів США), або на еквівалентну суму в іншій вільно конвертованій валюті.

9.Адреси, що згадувалися вище, наступні:

Адреса (1):
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія»
Кому: п. Михайлу Вдовичинскому, спеціалісту по закупівлям
Адреса: 123, вул. Тімірязєва,2-й поверх, кімната 20 (виробничо-технічний відділ)
Місто: Кам'янець-Подільський, Хмельницька область
Поштовий індекс: 32300
Країна Україна
Тел .: +38 (03849) 3-52-80
Факс: +38 (03849) 3-52-80
E-mail: mtve.tender@ukr.net

Адреса (2):
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія»
Адреса: 123, вул. Тімірязєва,2-й поверх, 14 (кабінет директора)
Місто: Кам'янець-Подільський, Хмельницька область
Поштовий індекс: 32300
Країна Україна

Банківські рахунки:
Для переказу українських гривень:
Рахунок 26009419593 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область
МФО 380805, ЄДРПОУ 36588183

Для переказу доларів США:
Account: 26005482955
Beneficiary: PUBLIC UTILITY “MISKTEPLOVODENERHIYA”
Beneficiary Bank: “RAIFFEIZEN BANK AVAL”, in favour Khmelnitsky branch
SWIFT-code: AVALUAUK KHM
Intermediary Bank: STANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK branch NEW YORK, N.Y., SWIFT-code: SCBLUS33, CORRESPONDENT ACCOUNT: 3582021711001
Invitation for Bids

Ukraine
District Heating Energy Efficiency Project (UDHEEP)
Loan No.8387-UA

Contract Title: Procurement of Service Vehicles for the New Cogeneration Station in the City of Kamyanets-Podilskyi
Reference No.UDHEEP-KAM-ICB-04

1.This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this Project that appeared in UN Development Business issue of September 8, 2014.

2.Ukraine has received financing from the World Bank toward the cost of the District Heating Energy Efficiency Project (UDHEEP), and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract UDHEEP-KAM-ICB-04 for procurement of Service Vehicles for the New Cogeneration Station in the City of Kamyanets-Podilskyi.

3.Public Utility “Miskteplovodenerhiya” now invites sealed bids from eligible bidders for procurement of the following goods: chip truck, chip truck with a trailer suitable for double-sided unloading, short log truck equipped with a hydraulic manipulator and a short log trailer, truck-mounted crane, telescopic loader, purpose-built semitrailer and a tractor to pull it with extended wheelbase, baler and a tractor to pull it with extended wheelbase, including training of operators and provision of operational and maintenance manuals. Delivery period is one hundred thirty (130) days, including training of operators and provision of operating and maintenance manuals.

Qualifications requirements include:
(a)    If Bidder is Manufacturer :
(i)     Financial Capability
Local Bidders must provide documentary evidence of having no overdue debts to tax authorities.
(ii)    Experience and Technical Capacity
The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that it meets the following experience requirement(s): at least five (5) years of manufacture of similar goods.
If a Bidder is a Joint Venture (JV) each member of the JV shall meet above requirement for a(i) and (ii) individually

b)    If Bidder is not manufacturer:
If a Bidder is not a manufacturer, but is offering the Goods on behalf of the Manufacturer under Manufacturer's Authorization Form (Section IV, Bidding Forms), the Manufacturer shall demonstrate the above qualifications (i) and (ii) and the Bidder shall demonstrate that it has successfully completed at least one (1) contract for supply of similar goods during the last five (5) years for no less than US$ 600,000 (six hundred thousand US dollars). For that purpose, each Bidder shall provide a report stating the biggest contracts performed by the Bidder over the past five years with indication of purchaser, contract price, duration of contract and type of goods.
Local Bidders must provide documentary evidence of having no overdue debts to tax authorities.
If a Bidder is a Joint Venture (JV), the manufacturer(s) shall meet above requirement for a(i) and (ii) individually, and the JV partners shall collectively demonstrate meeting the contract experience requirement
A margin of preference for certain goods manufactured domestically shall not be applied. Additional details are provided in the Bidding Documents.

4.Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank's Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated  January 2011 as revised through July 2014  Corrigenda ("Procurement Guidelines"), and  is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank's policy on conflict of interest.

5.Interested eligible bidders may obtain further information from Public Utility “Miskteplovodenerhiya”, contact person Mr. Mykhailo Vdovychynskyi, Procurement Specialist, e-mail: mtve.tender@ukr.net and inspect the bidding documents during office hours from 08:00 a.m. to 05:00 p.m. local time at the address given below (1).

6.A complete set of bidding documents in English language may be purchased by interested eligible bidders upon the submission of a written application to the address (1) below and upon payment of a nonrefundable fee of UAH 5,000 (five thousand Ukrainian Hryvnia) or USD $200 (two hundred US dollars). The method of payment will be banking transfer to the account indicated below. The document will be sent by airmail for overseas delivery and surface mail or courier for local inland delivery or can be picked from the address (1) below.7.Bids must be delivered to the address (2) below on or before 11:00 noon local time July 14, 2016. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the bidders' designated representatives and anyone who choose to attend at the address (2) below on 11:00 noon local time July 14, 2016.


8.All bids must be accompanied by a Bid Security of not less than US$ 10,000 (ten thousand US dollars) or an equivalent amount in other freely convertible currency.

9.The addresses referred to above are:

Address (1):
Public Utility “Miskteplovodenerhiya”
Attn.: Mykhailo Vdovychynskyi, Procurement Specialist
Address: 123, Timiriazieva St.2nd Floor, Office 20 (Production and Technical Department)
City: Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytskyi Region
Mail code: 32300
Country: Ukraine
Tel: +38 (03849) 3-52-80
Fax: +38 (03849) 3-52-80
E-mail: mtve.tender@ukr.net
    
    Address (2):
Public Utility “Miskteplovodenerhiya”
Address: 123, Timiriazieva St. 2nd Floor, Office 14 (Director’s Office)
City: Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytskyi Region
Mail code: 32300
Country: Ukraine

Bank Accounts:
For transfer of the Ukrainian hryvnias:
Account: 26009419593 with PJSC “Raiffeisen Bank Aval”, Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytskyi Region
MFO: 380805 , EDRPOU: 36588183    

For transfer of the USA dollars:
Account: 26005482955
Beneficiary: PUBLIC UTILITY “MISKTEPLOVODENERHIYA”
Beneficiary Bank: “RAIFFEIZEN BANK AVAL” in favor Khmelnitsky branch
SWIFT-code: AVALUAUK KHM
Intermediary Bank: STANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK branch NEW YORK, N.Y., SWIFT-code: SCBLUS33, CORRESPONDENT ACCOUNT: 3582021711001

Головна » Новини » Докладно « Назад

Контакти: Державне підприємство "Зовнішторгвидав України", 01601, м. Київ, вул. Воровського 22, тел. (044) 281-42-87,  VDZ@tender.me.gov.ua