Державні закупівлі   УКР | РУС | ENG
 

Державне підприємство «Зовнішторгвидав України»

Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель»

Міжнародне видання «Announcer of the Public Purchasing»

Головна » Докладно « Назад

Благодійна організація "Благодійний фонд "Берегиня Сходу"


Запрошення до участі у відкритих торгах щодо закупівлі лікарських засобів та медичних виробів

Країна : Україна

Проект Європейського Союзу  «Захист прав внутрішньо переміщених осіб в Україні» № 2015/358-478 від 06.07.15р. за підтримки Громадської організації «Харківська правозахисна група» на підставі Угоди про партнерство з Комісією Європейської спільноти № 2015/358-478 від 19.06.15р. 

Благодійна організація «Благодійний фонд «Берегиня Сходу»  (надалі -  Замовник) запрошує зацікавлених осіб до участі у міжнародному відкритому тендері, що проводиться в рамках Проекту міжнародної допомоги, що  зареєстровано Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за № 3284 від 14.08.2015р., на підставі Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 03.09.2008 (ратифікованої Законом України від 03.09.2008 №360-VI); Угода про фінансування програми «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» від 19.12.2012, постанови КМУ від 15.02.2002 Проект Європейського Союзу  «Захист прав внутрішньо переміщених осіб в Україні»

Закупівля проводиться за кошти Європейського Союзу шляхом проведення відкритих міжнародних торгів.

Додаткова інформація може бути отримана за вказаною нижче адресою у робочі години з 09.00 до 17.00:
Благодійна організація «Благодійний фонд «Берегиня Сходу»  
61002 м. Харків, вул. Іванова, 27,  к. 4
Контактні особи:
Балута Інна Вікторівна
тел: +380 98 566 57 57  e-mail: i.chuiko@gmail.com
Бачиніна Ольга Володимирівна
тел: +380 97 334 56 04  e-mail: bachininao@mail.ru

Пропозиції учасників мають бути доставлені в письмовій формі  до 21.03.2016 року.

Більш детальна інформація щодо умов участі знаходиться за посиланням


Invitation
to participate in the public bidding for the purchase of medicines and medical devices

Country: Ukraine

EU Project “Protecting the rights of internally displaced persons in Ukraine No.2015/358-478 dated 06.07.15 with the support of the NGO “Kharkiv Human Rights Group” based on the Partnership Agreement with the European Community Commission No.2015/358-478 dated 19.06.15

Charitable organization "Foundation" Berehynia Skhodu"(hereinafter – the Customer) invites interested persons to participate in an international open tender, carried out within the framework of the international aid project that was registered by the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine under No.3284 dated 14.08.2015, on the grounds of Framework Agreement between the government of Ukraine and the Commission of the European Communities dated 03.09.2008 (ratified by the law of Ukraine dated 03.09.2008 No.360-VI); The agreement on the financing of the program "Support of Regional Development Policy in Ukraine" dated 19.12.2012, the decision of CMU dated 15.02.2002 EU Project "Protecting the rights of internally displaced persons in Ukraine"

Purchase is conducted for the funds of the European Union through open international bidding
Additional information can be obtained at the address below during office hours from 9 a.m to 5 p.m.
Charitable organization "Foundation" Berehynia Skhodu"
61002 Kharkiv, 27 Ivanova St., room 4
Contact persons -
Balut Inna
tel: +380 98 566 57 57 e-mail: i.chuiko@gmail.com
Bachynina Olga
tel: +380 97 334 56 04 e-mail: bachininao@mail.ru

Bids must be delivered in writing to 21.03.2016
 

Головна » Докладно « Назад

Контакти: Державне підприємство "Зовнішторгвидав України", 01601, м. Київ, вул. Воровського 22, тел. (044) 281-42-87,  VDZ@tender.me.gov.ua