Державні закупівлі   УКР | РУС | ENG
 

Державне підприємство «Зовнішторгвидав України»

Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель»

Міжнародне видання «Announcer of the Public Purchasing»

Головна » Докладно « Назад

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації запрошує зацікавлених осіб до участі у міжнародних відкритих торгах на закупівлю обладнання для професійно-технічних навчальних закладів Рівненської та Волинської областей.Тендерна документація на закупівлю обладнання для професійно-технічних навчальних закладів Рівненської та Волинської областей:

А. Інструкція для учасників торгів;
В. Проект договору поставки та додатки:
Додаток І. Проект договору
Додаток ІІ+ІІІ. Технічні характеристики + Технічна пропозиція
Додаток IV. Фінансова пропозиція.
С. Додаткова інформація з оцінювання пропозицій:
- Таблиця відповідності кваліфікаційним вимогам
- Таблиця оцінки пропозицій.
D. Форма пропозиції від учасників торгів.
E. Додатки:
Додаток V. Форма декларації про походження товару
Додаток VI. Форма декларації про відсутність конфлікту інтересів
Додаток VII. Форма декларації про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Додаток VІІІ. Копія картки 3120 від 10.10.2014 про реєстрацію проекту міжнародною технічоною допомогою


Для отримання повної інформації про процедури закупівель звертайтеся в Практичний посібник з контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄС та додатків до ньогов редаціїPRAG 2013.1, які можуть бути завантажені з веб-сторінки:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm.

Повний текст тендерної документації українською мовою за посиланням
Повний текст тендерної документації англійською мовою за посиланням

Пропозиції приймаються до 18.00 год. 12 грудня 2016 року за адресою:
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, офіс (каб). 208, Майдан Просвіти, 2, м. Рівне, 33013
Тел. (0362) 26-47-39
Факс: (0362) 62-34-62
e-mail: ptnz_obluo@icc.rv.uaThe Department of education and science of the Rivne regional state administration invites interested persons to participate in the international open tender for the purchase of equipment for vocational-technical schools in Rivne and Volyn regions.

Tender documentation for the purchase of equipment for vocational-technical schools in Rivne and Volyn regions:

A.    Instructions to tenderers
B.    Draft contract including annexes
Appendix I. The draft agreement
Appendix II + III. Technical specifications and Technical offer
Appendix IV. Financial offer.
C.    Further information (evaluationofproposals)
?    Administrative compliance grid
?    Evaluation grid
D.    Tender form for a supply contract
E.    Appendices:
Appendix V. Form of Product origin declaration.
Appendix VI. Form of Declaration of no conflict of interest
Appendix VII. Form of Declaration of no exclusion criteria applicable for participation in procurement procedures.
Appendix VIII.Copy of Registration card №3120 dd. 10.10.2014


For full information about procurement procedures please consult the Practical Guide to contract procedures for EC external actions and its annexes (PRAG 2013.1), which can be downloaded from the following web page: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm.

Full text of tender dossierin English
Full text of tender dossierin Ukrainian

Proposals are accepted till 18.00 h. December 12, 2016 at address:
Department of Education and Science of the Rivne Regional State Administration office (room). 208MaidanProsvity, 2, Rivne, 33013
Tel. (0362) 26-47-39
Fax: (0362) 62-34-62
e-mail: ptnz_obluo@icc.rv.ua

Головна » Докладно « Назад

Контакти: Державне підприємство "Зовнішторгвидав України", 01601, м. Київ, вул. Воровського 22, тел. (044) 281-42-87,  VDZ@tender.me.gov.ua