Державні закупівлі   УКР | РУС | ENG
 

Державне підприємство «Зовнішторгвидав України»

Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель»

Міжнародне видання «Announcer of the Public Purchasing»

Головна » Докладно « Назад

Рішення постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель № 2000-р/пк-ск від 22.09.2016

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), ознайомившись з матеріалами за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство УРС" від 19.09.2016 № 19/09/02 (зареєстрованою в Комітеті 19.09.2016 за № 8-20/3088-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо порушення концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (надалі – Замовник) порядку проведення процедури закупівлі – "ДК 016:2010-26.30.1 Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні (радіомовні передавачі)" (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

До скарги додана копія платіжного доручення від 19.09.2016 №191.
Преамбулою Закону України "Про здійснення державних закупівель"
(надалі – Закон) визначено, що цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
Відповідно до абзаців першого та другого частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме ? оголошення про проведення процедури закупівлі ? не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк.

Абзацами першим та п'ятим частини першої статті 18 Закону встановлено, що скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження в письмовій формі та повинна бути підписана особою, яка її подає, і містити, зокрема, таку інформацію – номер оголошення про проведення процедури, яке оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу.
Разом з цим, Скарга не містить номер оголошення про проведення процедури, яке оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу.

Відповідно до абзаців першого та третього частини шостої статі 18 Закону орган оскарження залишає скаргу без розгляду у разі, якщо скарга не відповідає вимогам частини першої або четвертої цієї статті.

Враховуючи наведене, керуючись абзацами першим та третім частини шостої статті 18 Закону Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Залишити скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство УРС" від 19.09.2016 № 19/09/02 без розгляду.

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.
Головна » Докладно « Назад

Контакти: Державне підприємство "Зовнішторгвидав України", 01601, м. Київ, вул. Воровського 22, тел. (044) 281-42-87,  VDZ@tender.me.gov.ua